Del-personligheder – egoets facetter. Vi har mange ansigter og sider.

  Del-personligheder- Egoets facetter. En del-personlighed er en del af personligheden, som repræsenterer en bestemt aspekt eller funktion. Personligheden ses her som mange aspekter i stedet for en samlet helhed. Dette gør det nemmere at arbejde med og forstå specifikke problemstillinger. Del-personligheder ses tydeligst i vores handlinger, adfærd, vores vaner og i vores overbevisninger (tanker). […]

Forsvarsmekanismer – en forklaring

En forsvarsmekanisme er et forsvar mod verden og den smerte vi kan opleve i livet. Man kan også kalde det en overlevelsesstrategi, da forsvarsmekanismerne hjælper os til at begå os og klare os igennem livet. De er opstået og udviklet i barndommen og denne udvikling er helt normal og nødvendig for barnet.  Forsvarsmekanismerne beskytter os […]

Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi?

Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi? Kognitiv terapi er inspireret af den græske filosofi, der antog at det er vores tanker, der styrer vores handlinger og følelser. Derfor er det logiske, at hvis du ændrer dine tanker, ændrer du din adfærd og oplever flere positive følelser.  Ifølge Kognitiv terapi lever vi efter en […]

Den indre kritiker ven eller fjende?

Kender du den stemme, der fortæller dig, at du burde have været til fitness idag? Eller du skulle ikke have sagt det ved middagsbordet igår? Hvad mon de andre tænker om dig? En indre stemme i dig skælder ud og irettesættelser dagligt. Du får at vide hvad du burde gøre og ikke gøre. Du bliver […]

Adult Children of Alchoholics

In the alcoholic family the children suffer in many important areas of life due to the drinking patterns of a parent or parents. Usually the family in some measure has a lack of structure, safety, stability and predictability. This affects the children basically because children need structure, safety, stability and predictability very much in order to […]

Barndommens udviklingsfaser

Udviklingspsykologien har set på menneskets udvikling gennem barndommen og inddelt den i forskellige faser. I de faser lærer barnet nye mestringsstrategier, der hjælper barnet til at udvikle sig. Det ene trin fører til det næste i udviklingen. Tema 0-18 måneder: Tillid/mistillid Fokus er på moderens kærlighed og berøring af barnet. Vi lærer at stole på […]

The Stages of Grief

When you lose someone or something that was important to your life you will go through one or several reactions. The loss can be experienced as a sudden shock or can be the realization that you have lost someone or something that is not coming back. So now you have to deal with the facts […]

Bekymringer katastrofetanker tankemylder

Bekymringer er noget vi alle kender til i stressede situationer, når vi føler os usikre eller når livet gør ondt. Til en vis grad er bekymringer normalt og kan hjælpe med at finde løsninger på problemer og kan give os noget konkret at fokusere på.  Men hvis bekymringerne kommer til at fylde for meget i […]

Familie traumer – vores families uforløste traumer lever i os

Igennem de seneste år har forskerer undersøgt hvordan traumer bliver overbragt fra generation til generation. Denne forskning kaldes for  ‘epigenetics’. De mener at kunne bevise, at traumer som ikke er blevet forløst og bearbejdet gives videre til den næste generation. Og dette kan spores tilbage mindst 3 generationer, muligvis længere tilbage.  De fleste familier har […]