PTSD, chok og traumer

 

Symptomer på PTSD (post traumatic stress disorder):

 

  • Flashbacks (man husker traumet både i drømme og vågen tilstand)
  • Trang til at undgå det, som minder om traumet.
  • Angst og uro
  • Vredesudbrud
  • Stress
  • Depression
  • Søvnproblemer

Hvis du har været udsat for en traumatisk oplevelse, hvor du har følt dig truet på livet eller har været vidne til død eller livstruende situationer, som overfald, voldtægt, røveri, gidseltagning, naturkatastrofer, ulykker, krig, fængsel, mobning, biluheld eller sygdom, kan du udvikle PTSD.

Hvis du har PTSD eller har oplevet et traume, kan der gå mange år før du får symptomer. For andre kommer symptomerne kort tid efter. Du vil føle, at hændelsen har ændret dig, og du er ikke den samme som før. Dine tanker er kaotiske og du føler angst og stress, især når noget minder dig om traumet. Det kan være når du besøger den by, hvor du voksede op, ser en mand i uniform eller er ude og køre på motorvej.

PTSD er en Posttraumatisk belastningsreaktion. Det er en psykisk tilstand, som nogle mennesker udvikler efter at have været udsat for en voldsom hændelse.  Hvis du har udviklet PTSD, har du flash backs eller mareridt, hvor du genoplever det du har været udsat for. Desuden føler du stærkt ubehag hvis du kommer ud for situationer der minder den oprindelige hændelse. Du har tendens til at fare sammen, blive irritabel, få koncentrationsbesvær og søvnproblemer.

Diagnosen PTSD stilles når du:

• Har været udsat for svær psykisk belastning af katastrofe karakter, som f.eks. større ulykker, tortur, voldtægt eller trusler på livet.

• Gang på gang genoplever traumet, fordi du ikke kan lade være med at tænke på det eller fordi du har mareridt eller ”flash backs”. Eller føler stærkt ubehag hvis du kommer ud for situationer, der minder en om traumet.

• Undgår alt hvad der kan minde om traumet.

• Har delvist eller helt hukommelsestab, når det drejer sig om den traumatiske begivenhed.

• Problemer med at sove og du er altid på vagt

• Tendens til at blive irritabel

• Koncentrationsbesvær

Symptomerne skal være startet senest et halvt år efter den traumatiske hændelse. Nogle mennesker får det bedre igen efter nogle måneder eller år, men næsten en tredjedel af alle, der har været udsat for en alvorlig oplevelse, får alvorligere symptomer der ender med at blive kroniske. Traumet kan også ændre din personlighed, så du bliver mistroisk og trækker dig tilbage fra andre mennesker. Du føler dig håbløs og fremmedgjort, eller du føler at du lever under en konstant trussel.

I psykoterapien behandles din PTSD meget forsigtigt, så du ikke genoplever traumet. Behandlingen skal udføres Dette langsomt og gradvist, så du ikke bliver re-traumatiseret. En re-traumatisering kan finde sted, hvis du opfordres til at genfortælle historien om hændelsen igen og igen uden forløsning på et dybere plan. Derfor er den bedste metode til at bearbejde traumatiske hændelser Somatic Experiencing, som er udviklet af den amerikanske Dr. Peter Levine. Denne terapiform hjælper dig med at bearbejde traumerne gennem at tillade kroppen at gennemgå de reaktioner, som ikke blev udlevet under hændelsen. Her arbejdes med krybdyr hjernen og de helt primitive reaktioner i dit nervesystem.

Disse reaktioner er hovedsageligt flugt, kamp og frys. Når kroppen gennemgår disse faser bliver hændelsen og traumet integreret og kommer til at fylde meget mindre i din bevidsthed. Derfor føler du dig mere parat til at leve igen. Du kan udover terapien begynde at dyrke yoga, afspænding eller meditation, da dette har vist sig at indvirke positivt på traumatiserede mennesker. Disse teknikker hjælper nemlig nervesystemet med af blive afbalanceret.

 

Anbefalet litteratur:

Traume Heling, Diane og Larry Heller, 2017

Helbredelse af traumer, Peter Levine, 2017

In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Peter A. Levine, 2010

Waking the Tiger: Healing Trauma – The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences. Peter Levine, 1997