Dissociering er et fænomen som mange mennsker oplever i mere eller mindre grad. Det betyder at du ikke er helt til stede, du kan ikke mærke din krop eller er ikke ved fuld bevidsthed. I værre tilfælde ved du ikke hvem du er  eller hvor du er. Du er desorienteret og forvirret. Du kan ikke mærke jorden under dine fødder og føler dig fraværende i forhold til det, der sker nu og her. 

Dissociering er en overlevelses mekanisme, som gør, at vi ikke mærker det der gør ondt eller er ubehageligt. Vi er ikke til stede med vores krop og følelser og er derfor i en bedøvet tilstand. Når oplevelser bliver for voldsomme eller smertefulde, lukker kroppen og nervesystemet ned. Det er ligesom at gå på pause. Det gør at vi ikke mærker det, der gør ondt lige så kraftigt. Dissociering sker automatisk og uden at vi kan styre det. Det er kroppen, der forsøger at beskytte os. 

Hvis vi har haft mange voldsomme, traumatiske eller smertefulde oplevelser i barndommen, kan vi have udviklet en tendens til at dissociere i forskellige situationer. Dette kan forfølge os som voksne: at vi ikke altid er til stede, selv når vi gerne vil være det. Der kan også være en tendens til at bruge stoffer eller handlinger, hvor vi enten forsøger at mærke os selv eller lukke ned. 

Symptomer på dissociering kan være: 

 • Det er svært at huske fortiden eller din barndom
 • Dine tanker flyver
 • Du er glemsom
 • Dit humør skifter
 • Du glemmer hvor du har lagt ting
 • Du har til tider en ‘uvirkelighedsfølelse’
 • Du føler dig fjern eller langt fra virkeligheden
 • Du føler dig ‘tåget’
 • Du lider af depression eller angst
 • Du kan ikke mærke dig selv 
 • Du ved ikke hvem du er
 • Du ser dig selv udefra

Dissociering behandling og psykoterapi

Traditionel psykoterapi med samtale terapi kan forstærke følelsen og oplevelsen af dissociering, fordi en samtale kan foregå uden at du mærker dig selv eller din krop. At leve i tankerne er meget almindeligt hvis du er dissocieret. Det er en måde at koble kroppen fra og gå op i tankerne. Det kan opleves som en tryghed, at fungere på det mentale plan, men det er svært at være helt til stede, hvis du kun lever i hovedet.

Da psykoterapi handler om at bearbejde og forløse negative oplevelser, traumer og i det hele taget vække hele dig til live, skal dissociering behandles og tages vare på psykoterapien. 

Psykoterapi der inkluderer kroppen og sansningerne gør, at du kan komme til stede i nuet med hele dig. Dette vil bringe mere tilfredshed, glæde og frihed ind i dit liv.