Depression

Depression er en tilstand der kan påvirke dit humør, tanker og din hverdag på en negativ måde. Du mister interessen i aktiviteter og mennesker. Det kan være en episode eller noget der har stået på længe. For nogle siden barndommen. I værste fald kan det føre til selvmordstanker og selvmord. Det er ikke muligt at komme ud af depression ved hjælp af ‘positive tanker’ eller motion.

Årsagerne til depression kan være komplekse og skal behandles med psykoterapi og psykologhjælp.

Depression i Danmark er blevet en folkesygdom og mange mennesker tager anti-depressiv medicin for at håndtere symptomerne. Men lykkepiller gør ikke mennesker lykkelige og i mange tilfælde har de kun lille eller ingen virkning. Den depressives hjerne er tydeligt mærket af depressionen, fordi hjernen påvirkes af de forskellige faktorer, der er medvirkende årsager til depressionen. Årsagen er ikke i hjernen, men en del af mange faktorer som spiller ind i depressionen.

Symptomer på depression:

 • Du isolerer dig
 • Dit humør er trist
 • Du føler dig nedtrykt og håbløs
 • Du har skyldfølelse
 • Det er svært at koncentrere sig
 • Du føler dig ulykkelig og frustreret
 • Du har negative tanker
 • Føler dig ikke god nok
 • Selvmordstanker
 • Du er træt og uoplagt
 • Du sover dårligt

Der findes flere typer og sværhedsgrader af depression: 

Vinterdepression. Er en depression der opstår i vintermånederne især i lande, der ligger i nord, hvor dagene er mørke og korte. Depressionen slutter som regel når foråret kommer. 

Stress relateret depression er når stressen har været der i lang tid og følelser af magtesløshed, håbløshed og udmattelse er blevet konstante. Stress symptomerne bliver ikke bedre efter hvile og restituering. 

Klinisk depression varer mindst 2 uger og er en tilstand af tristhed og håbløshed de fleste dage. Den kan være svær eller mild

Depression udløst af krise eller sorg. Starter med en reaktion på en stor livsændring, dødsfald, skilsmisse eller andre livsændringer. I starten er der sorg og håbløshed, men over tid får personen det ikke bedre. Sorgen er blevet til en kompleks sorg reaktion, hvor personen ikke naturligt får det bedre efterhånden. 

Fødselsdepression. Både mænd og kvinder (men især kvinder) kan få en depression efter fødsel og i den første tid som forældre. Stress forbundet med graviditeten, fødselen og det at blive forældre kan udløse depression i nogle tilfælde. Her bliver tilstanden af stress og nedtrykthed mere konstant og er længervarende. 

Psykotisk depression. Psykotisk depression er når depressionen har elementer af paranoia og psykotiske virklighedsfjerne tanker. Måske hører man stemmer eller føler sig forfulgt.

Bipolar depression. I bipolar depression er der perioder med mani, hvor man føler sig meget glad og fuld af energi, på grænsen til psykotisk. Man får en masse ideer og starter projekter. Denne tilstand afløses af en depression. Og disse svingninger kan være over timer, dage, uger eller måneder. 

Dystimi. Er en mildere form for depression der varer lang tid, ofte flere år. 

Årsagerne til depression

Ubearbejdede oplevelser og traumer fra fortiden. Ubearbejdede traumer og oplevelser fra fortiden kræver en del energi at holde nede og væk fra den daglige bevidsthed. Dette kræver, at du lukker ned for nogle af dine følelser og oplevelser i nuet. Når du ikke er i stand til at være til stede i nuet, bliver du mere optaget af dine tanker og negative følelser. Dette kan i sig selv beskrives som depression.

Selvkritik. Den indre kritiker eller overjeget er en funktion, der hjælper os til at begå os i livet og samfundet. Når den tager over vil du være plaget af næsten konstant selvkritik, selvbebrejdelser og bekymringer om fremtiden. Katastrofetanker. Når dette står på længe, vil det påvirke din selvtillid, dit humør og dine valg i livet. Du føler dig begrænset og tvivler på dig selv. Nedtrykthed og angst er symptomer på en indre kritiker, der ‘larmer’ alt for meget. 

Undertrykt vrede kan forårsage at vreden vendes indad mod dig selv. Dette er ofte i form af selv krititk og bebrejdelser. Men kan opleves som opgivenhed, nedtrykthed og angst. Ofte er man ikke bevidst om, at man er vred.

Høje forventninger. Du er ude af stand til at acceptere dig selv og virkeligheden som den er. Der er altid fokus på det, der kunne være bedre. Så du har en konstant følelse af ikke at være god nok. Du har svært ved at acceptere ting der sker i livet og forsøger at finde løsninger og forbedre de ting, som er ‘forkerte’. Der kan være meget irritation og frustration i hverdagen.

Svigt i barndommen især i den tidlige barndom. Måske har din mor været deprimeret eller ikke haft overskud. Eller der har været andre faktorer i familien der gjorde, at du ikke fik den kærlighed og omsorg, du havde brug for. Dette skaber lavt selvværd i barnet og dette kan følge dig frem til du er voksen. Dit selvbillede er negativt og du føler dig ikke værd at elske. Dette skaber en tilstand af tristhed og ensomhed, der er nogle af kendetegnene ved en depression. 

Alkoholmisbrug eller andet misbrug. Hvis du forsøger at selvmedicinere og dulme dine følelser, kan det være fordi du ikke har lært at håndtere følelser på en konstruktiv måde. Dette kan føre til, at de følelser, der er en del af et helt normalt liv som menneske, ikke bliver forløst eller bearbejdet. Dette skaber en ond cirkel af negative følelser og tanker, som bliver skubbet ved med alkohol, stoffer eller andet. Over tid vil personen blive mere og mere trist og nedtrykt, både af selve misbruget og den skade det forårsager kroppen, men også af alle de ophobede følelser. 

Tillært hjælpeløshed. Er en forsvarsmekanisme og et respons på at være i en hjælpeløs situation i lang tid. I begyndelsen kæmper man for at komme fri, få hjælp og gøre noget aktivt for at løse situationen. Men hvis der intet sker, ingen kommer til undsætning og intet ændrer sig, kan den eneste mulighed være at give op. Denne opgivenhed bliver efterhånden en måde at leve på og personen vil ofte være passiv i situationer og i livet. 

Lavt selvværd. Din værdi som menneske og om du føler dig værd at elske, påvirker dit humør. Hvis du ikke føler du er noget værd, kan livet virke trist og håbløst. Selvværd er grundlagt i barndommen gennem interaktioner med forældre og andre voksne. Her lærer du enten at se dig selv som værd at elske fordi dine forældre giver dig omsorg, eller som det modsatte, hvis der er omsorgssvigt. 

Årsager til depression kan desuden være: 

 • Ensomhed og manglende nærværende og meningsfulde kontakter til andre mennesker. 
 • Barndomstraumer især hvis der er flere traumer.
 • Bylivet og dets adskillelse fra naturen. Manglende forbundethed til noget større. 
 • Meningsløshed i sit arbejde. Dårlig ledelse og stress på arbejdspladsen. Følelse af ikke at have indflydelse og kontrol. 
 • At være arbejdsløs og at have mistet status i livet. At ikke have kontrol over sit liv. 
 • Manglende tro på fremtiden. Ingen perspektiver eller håb for en bedre fremtid.

Behandling af depression. Da årsagerne til en depression er både komplekse og individuelle, skal psykoterapien være tilrettelagt den enkelte. Det kan tage tid at behandle depression både fordi mange emner skal behandles, men også fordi håbløsheden og opgivenheden i sig selv kan gøre, at psykoterapien går langsomt. Mange følelser kan gemme sig under overfladen og de skal bearbejdes. De negative tanker og den indre kritiker skal reduceres. Hvis de depressive mønstre og tanker har været der længe, kan psykoterapien tage mindst 6 måneder.