Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi?

Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi? Kognitiv terapi er inspireret af den græske filosofi, der antog at det er vores tanker, der styrer vores handlinger og følelser. Derfor er det logiske, at hvis du ændrer dine tanker, ændrer du din adfærd og oplever flere positive følelser.  Ifølge Kognitiv terapi lever vi efter en […]

Den indre kritiker ven eller fjende?

Kender du den stemme, der fortæller dig, at du burde have været til fitness idag? Eller du skulle ikke have sagt det ved middagsbordet igår? Hvad mon de andre tænker om dig? En indre stemme i dig skælder ud og irettesættelser dagligt. Du får at vide hvad du burde gøre og ikke gøre. Du bliver […]

Adult Children of Alchoholics

In the alcoholic family the children suffer in many important areas of life due to the drinking patterns of a parent or parents. Usually the family in some measure has a lack of structure, safety, stability and predictability. This affects the children basically because children need structure, safety, stability and predictability very much in order to […]

Barndommens udviklingsfaser

Udviklingspsykologien har set på menneskets udvikling gennem barndommen og inddelt den i forskellige faser. I de faser lærer barnet nye mestringsstrategier, der hjælper barnet til at udvikle sig. Det ene trin fører til det næste i udviklingen. Tema 0-18 måneder: Tillid/mistillid Fokus er på moderens kærlighed og berøring af barnet. Vi lærer at stole på […]

The Stages of Grief

When you lose someone or something that was important to your life you will go through one or several reactions. The loss can be experienced as a sudden shock or can be the realization that you have lost someone or something that is not coming back. So now you have to deal with the facts […]

Bekymringer katastrofetanker tankemylder

Bekymringer er noget vi alle kender til i stressede situationer, når vi føler os usikre eller når livet gør ondt. Til en vis grad er bekymringer normalt og kan hjælpe med at finde løsninger på problemer og kan give os noget konkret at fokusere på.  Men hvis bekymringerne kommer til at fylde for meget i […]

Uden personlige grænser bliver vi stressede og mister orienteringen i livet

Grænser er det der definerer og beskytter os fysisk og psykisk. Vi håber på at holde det negative ude og lade det positive passere frit. Fysisk er huden vores ydre grænse og det gør ondt, hvis noget skraber eller river os. Grænser er der hvor vi slutter og noget andet begynder. Vi definerer os selv […]

Er psykoterapi symptombehandling eller selvudvikling?

Er psykoterapi symptombehandling eller selvudvikling? I løbet af de senere år er psykologien og psykoterapien blevet stærkt påvirket af den kognitive adfærdsterapi, som for det meste behandler symptomer. Kognitiv terapi er inspireret af en medicinsk model, der opfatter den menneskelige psyke lidt mekanisk. Der fokuseres på at fjerne symptomer. Roden til problemerne bliver næsten aldrig […]

Hvad er egoet?

Egoet er en konstruktion der hjælper os overleve i verden. Et ego opbygges hos alle menenesker gennem de tidlige barndomsår og udvikler sig til en personlighed. Egoet og vores personlighed er vores identitet, den vi oplever som os selv.  Egoet formes gennem vores oplevelser og bliver til et sæt handlemønstre og overbevisninger, der hjælper os […]