Supervision af psykologer og psykoterapeuter

Klinisk supervision tilbyder et dig et sted, hvor du kan reflektere over dine terapeutiske forløb i din kliniske praksis med klienter. Her undersøger vi sammen udfordringer i forhold til svære klienter, etiske spørgsmål, teknikker og teori, personlinge spørgsmål, grænser og modoverføring. 

Det er en god ide at modtage supervison hvis du arbejder med klienter, så du ikke skal stå alene med svære problemstillinger. Indenfor vores fag er der mange psykoterapeuter og psykologer, der føler sig udbrændte og supervision kan være en støtte for at undgå dette. 

For nye psykologer og psykoterapeuter kan det være svært at vide, hvordan du omsætter teori til praksis. At starte ud som terapeut kan føles overvældende og ensomt. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt i et rum med klienter helt alene. Du skal kunne vurdere og bestemme retning selv. Her kan supervision være en støtte, så du har en på sidelinjen.

For mere erfarne psykologer og psykoterapeuter kan supervision give mulighed for at finpudse og forbedre det, du i forvejen kan. 

Supervision hjælper i forhold til:

  • Stress og udbrændthed 
  • Grænser
  • Selv omsorg
  • Svære klienter 
  • Modoverføring
  • Egen praksis 
  • Etik
  • Traumatiserede klienter
  • At være til stede og rumme

Udbrændthed og stress kan udvikle sig, fordi du kommer til at give for meget, arbejde for hårdt, tage det personligt, eller hvis klienterne ikke får det bedre. 

Grænser er et stort tema i den terapeutiske relation, fordi vi har en tæt relation til vores klienter, vi vil gerne hjælpe og de er sårbare. De fleste som vælger at blive psykologer og psykoterapeuter har en tendens til at være hjælpere og har måske været det siden barndommen. Derfor kan det være svært at vide, hvornår du giver for meget eller bliver for overinvolveret i klientens historie eller smerte. 

Selv omsorg og selv indsigt hjælper dig til at mærke dine grænser og sætte dem. 

Nogle klienter har mange traumer eller problemer, som gør, at terapien ikke altid følger en lige vej og manualerne virker ikke. Her skal vi være ekstra fleksible og rummelige, hvilket til tider kan være en udfordring. Vores egne traumer og blinde vinkler kan komme i spil. Her er der i øvrigt en risiko for ‘Secondary Traumatic stress’. Det vil sige at vi bliver slidt af, at være så tæt på klienternes traumer dag efter dag. 

Andre klienter kan være svære fordi de modarbejder terapien eller terapeuten. De har en del overføring og kan skælde ud, aflyse, har brug for at ringe til os udenfor kontortid. De er reaktive i relationen og disse klienter kan være nogle af de sværeste at have i terapi. Her kan vi komme på dybt vand og føle os utilstrækkelige og ikke gode nok. Denne type klienter har tendens til at lægge ansvaret over på andre og bebrejde os, hvis de ikke får det bedre. 

Og selvom vi godt forstår dette teoretisk, kan det stadig være svært at holde sig neutral og ikke reagere ubevidst på denne adfærd. 

Der kan være emner omkring din praksis, som det kan være en hjælp at tage op i supervisionen. Jeg har praktiseret i mange år og kan fortælle om min praksis i forhold til disse spørgsmål. Helt konkret kan det være: dit skema, hvordan dun tager notater, økonomi, priser, afbudspolitik, regler for klienter og fysiske rammer på dit kontor. 

I supervisionen undersøger vi sammen alt det, der stå i vejen for at du kan trives i dit fag og blive bedre og mere effektiv som psykolog eller psykoterapeut. 

I supervisionen kan du både bringe svære emner og sager op, men også udforske nye måder at intervenere på. Du kan lære nye teknikker og måder at se dit arbejde på. 

Etiske spørgsmål kan komme op og handler ofte om grænser. De kan være svære dilemmaer eller hvor du er havnet i en dobbelt rolle. 

Modoverføring er når dine følelser bliver vækket i terapien enten som respons på noget, der foregår i klienten. Dette er en resonans, hvor du bliver genstand for noget i klienten eller dit nervesystem mærker noget, som klienten ikke er bevidst om. I andre tilfælde er det din egen historie eller følelser, der vækkes. Modoverføring kan bruges i terapien når det fortæller noget om klienten, men hvis det er dine egne følelser eller temaer, der kommer i spil, er det vigtigt at kunne holde dette adskilt. I begge tilfælde er det vigtigt at være bevidst om, hvad, der kommer i spil og hvordan du skal forholde dig til det. 

Supervision giver dig en mulighed for at undersøge hvad der sker under overfladen i din terapi med klienter. Hvad er usynlige faktorer eller ting, klienten ikke er bevidst om.

Mine øjne er et ekstra par øjne som kan hjælpe dig til at se på dine klienter og din terapi på en ny måde. Dette kan hjælpe dig til at forbedre klienternes chancer for virksom og effektiv terapi

Vores arbejde som psykologer og psykoterapeuter er et uroligt spændende arbejde, fordi vi kan hjælpe vores klienter fungere bedre i livet. Det er meget givende og meningsfuldt, fordi vi har med mennesker at gøre og livets store spørgsmål. 

Men vores arbejde kan også være tungt og have en problemfokus, fordi vi har at gøre med mennesker, der har det svært og er ulykkelige. Vi skal lytte til og være i rum med sorg, vrede, frygt, forvirring, traumer, smerte, ulykke og meget mere. Det kan snige sig ind i vores inderste og gøre os stressede eller triste. Derfor er det vigtigt vi får hjælp til at sortere og rense ud i alt det, vi hører og er et vidne til i vores arbejde. 

Din praksis kan du se som en til stadig udvikling personligt og professionelt, hvor du kan være nysgerrig på at blive skarpere, bedre og kunne være mere til stede med klienten. I terapien er du et instrument og du bruger dig selv på en helt særlig måde. Jo mere bevidst du er om dig selv, hvordan du bruger dig selv, hvordan du er til stede i rummet med klienten, jo mere kan du rumme og jo mere effektiv bliver du. 

For klienten er det en tryghed at vide, at psykologer eller psykoterapeuten modtager supervision, da det garanterer en form for justits og et par andre øjne i terapi processen

Der er forskel på supervision og egenterapi. I supervision har vi klienten, terapien og din praksis i centrum. Supervisionen skal hjælpe dig til at blive en bedre terapeut. 

Min teoretiske ramme er oplevelsesorienteret, traumeinformeret, eksistentialistisk, psykodynamisk, tilknytning. Min rolle er at støtte og give feedback på dit arbejde.

Min erfaring som supervisor

Jeg har superviseret andre psykologer og psykoterapeuter igennem de sidste 25 år. Særligt da jeg uddannede psykoterapeuter i Norge fra 2007-2012, men også som supervisor på Kvinderådgivningen Brunhilde i København fra 2009-2011, samt i min egen praksis og i mange andre sammenhænge.  

Jeg synes det er givende og spændende at kunne give min erfaring fra over 30 år som psykoterapeut og psykolog videre til andre. 

Jeg er selv med i en supervisionsgruppe, hvor vi giver hinanden regelmæssig supervision på sager. Jeg har gået i supervison gennem hele min karriere og altid følt det som helt nødvendigt og noget jeg ikke ville undvære.