Misbrug og alkoholproblemer

Misbrug er en gentaget destruktiv handling, som du ikke har kontrol over, selvom du kan tro, du har kontrol. Det føles som en trang eller besættelse, som styrer, selvom du ved, at det er forkert. Ved et misbrug udløses stoffer i din krop, som giver en lykkefølelse. Dette sker både når du misbruger et stof eller en handling. Konsekvenserne af et misbrug kan være omfattende, både socialt, fysisk og psykisk.

Fornægtelse er en stor del af en misbrugsdynamik: misbrugeren tror, han/hun har kontrol over misbruget, fornægter at der er et problem eller fornægter at misbruget er skadeligt. Når du kommer dertil, at du indrømmer overfor dig selv, at misbruget er et problem, du ikke har kontrol over, åbner muligheden sig for, at du kan få hjælp, og dermed ændre dit liv til det bedre.

Misbruget vil ofte føles godt eller have mange gode elementer, og det dækker som regel over nogle basale behov, du ikke får dækket på en positiv og sund måde. Eller misbruget bruges til at lægge låg på nogle følelser. Dette bliver ofte kaldet ’selvmedicinering’. Når du er i dit misbrug, kan du opleve en følelse af kontrol og i andre tilfælde en form for intensitet og stærk følelse af glæde, som gør det svært at undvære misbruget.

Hvis du har været misbruger længe, vil personligheden have ændret sig og det kan være meget skræmmende, at tænke på, at skulle stoppe misbruget. Desuden vil der ske det over tid, at du har brug for mere og mere for at få samme effekt. Dette kaldes tolerance og kan føre til permanente skader i hjernen og mange andre følgesygdomme.

Misbrug, hvor afhængigheden er af en substans eller et stof:

 • Alkohol
 • Kokain
 • Koffein
 • Hash
 • Designer drugs
 • Sukker
 • Mad
 • Tobak

Misbrug, hvor er afhængigheden er en handling:

 • Porno
 • Sex
 • Kærlighed
 • Arbejde
 • Spil
 • Computer

 

I terapien arbejder vi med håndtering og bearbejdning af de følelser og årsager, som ligger bag misbruget og afhængigheden. Traumer og tidligere oplevelser, samt måden du håndterer dine følelser og dit liv på nu, skal omstruktureres og ændres. Vi arbejder på at have en plan til at håndtere tilbagefald.

Hvis dit misbrug er meget alvorligt, kan det være nødvendigt med et mere intensivt behandlingsforløb eller at du udover terapien også deltager i AA eller NA møder.

De 12 trin

 • trin: Vi indrømmede at vi var magtesløse overfor alkohol og at vi ikke kunne klare vores eget liv.
 • trin: Vi kom til den erkendelse at en magt større end os selv, kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
 • trin: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over Gud Sådan som vi opfattede Ham.
 • trin: Vi lavede en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse
 • trin: Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet mennesker, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl
 • trin: Vi var helt indstillet på, at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist
 • trin: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl
 • trin: Vi lavede en liste over alle de mennesker vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igentrin: Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 • trin: Vi fortsatte vor selvransagelse og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 • trin: Vi søgte gennem bøn og meditation, at forbedre vor bevidste kontakt med Gud Sådan som vi opfattede Ham. Idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre det.
 • trin: Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere, og praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

Anbefalet litteratur:

Addictive Thinking: Understanding Self-deception – How the Lies we Tell Ourselves and Others Perpetuate Our Addictions. Abraham J. Twerski, 1990

The Addictive Personality: Understanding the Addictive Process and Compulsive Behavior. Craig Nakken, 1990

The Realm of Hungry Ghosts: Gabor Mate