Voksne børn af umodne eller narcissistiske forældre

Er du et voksent barn af umodne eller narcissistiske forældre?

Forældre har stor betydning for deres børn. Børn er hundrede procent afhængige af deres forældre (eller andre omsorgspersoner) i forhold til deres overlevelse. Tilknytningen, oplevelserne sammen med og relationen til forældrene er med til at forme barnets personlighed og måde at forholde sig til verden på. Personligheden følger os hele livet igennem. 

Barnet har brug for omsorg, spejling, tryghed og kærlighed. Det er ikke nok for at barn at kun de fysiske og materielle behov er opfyldt. Mange mennesker har som børn oplevet, at de fysiske rammer var helt fine. De havde stabile forældre, nok mad og tøj og manglede ikke noget. Ikke ‘andet’ end kærlighed, accept og at forældrene kunne ‘se’ dem. At blive set og spejlet vil sige, at forældrene kan forstå og sætte sig ind i barnets følelser, behov og indre verden. At forældrene er nysgerrige på barnets indre liv, hvordan barnet har det og trives på et følelsesmæssigt plan. 

Desværre oplevede mange mennesker som børn, at deres forældre ikke snakkede om følelser eller kunne beskrive deres egne indre oplevelser. Al fokus var på ydre ting. De kunne ikke snakke med deres børn om følelser og børnene lærte ikke at udtrykke eller beskrive deres følelser. En typisk oplevelse i sådan en familie er ensomhed, isolation og at du står alene med problemer i skolen og hjemme. 

Når ingen i hjemmet taler om følelser eller hvordan man har det, kan det føles utrygt og kaotisk på det indre plan. Følelseslivet bliver ikke udviklet og barnet udvikler ikke et sprog for følelser, behov og indre oplevelser. Dette kan føre til isolation, ensomhed, angst, depression og andre lidelser i voksenlivet. 

Når følelser ikke ikke anses for vigtige og fokus generelt er på det ydre plan, kan dette være udtryk for en følelsesmæssig umodenhed hos forældrene. Forældrene er ikke selv været i kontakt med følelser eller har udviklet et sprog for dem. Dette går ofte tilbage til generationen før, hvor mange mennesker var fattigere og samfundet havde mere fokus på overlevelse vigtigere end på følelseslivet og menneskets indre oplevelser. 

Umodenhed hos forældre kan findes i forskellige grader og have forskellige årsager. Det kan skabe udfordringer både for børn, men også for voksne børn af de forældre. De voksne børn kan ofte opleve, at de er vokset fra forældrene og er mere modne end forældrene. 

Nogle personlighedstræk hos umodne forældre kan være:

 • Rigide eller fastlåste tankemønstre (sort-hvid tænkning)
 • Har ikke kontakt til deres følelser og er bange for dem
 • Har fokus på det ydre fremfor det indre
 • Stressfølsomhed. Tendens til at reagere på følelser fremfor at forstå dem.
 • Tænker mest på egne behov
 • Har svært ved at forstå andres følelser og holdninger
 • Vil gerne have opmærksomhed og beundring
 • Tendens til at bytte roller med deres børn. Det vil sige børnene skal være de voksne og tage sig af forældrenes behov
 • Deres børn skal adlyde
 • Konkurrerer med deres børn
 • Børnene er delt op i favoritter og de usynlige

Som voksen kan du opleve, at din relation til dine umodne forældre er anstrengende og krævende, fordi du er mere moden og velovervejet følelsemæssigt. Dine forældre forlanger eller forventer, at du opfylder deres behov og forventninger. De har svært ved at sætte sig ind i dit liv og dine behov, men forventer, at du skal være der for dem når de har brug for det. 

Nogle umodne forældre forventer at du ringer til dem og de ringer aldrig til dig. Du skal være den ansvarlige. Andre forældre ringer hele tiden og overskrider dine grænser. Nogle forældre skal have hjælp og vejledning til en masse ting. Hvis dine forældre er ensomme og alene, kan der være stort pres på deres børn til at opfylde pladsen der, hvor der mangle relationer til andre mennesker. Forældrene kan have tendens til at indtage en offer rolle og appelerer til børnenes medfølelse og omsorgsinstinkt.

Som voksent barn af umodne forældre har du måske et ønske eller en drøm om, at kunne snakke om følelser, kunne sætte grænser og have en fælles forståelse for relationen. Du overvejer måske at snakke med dem eller har allerede gjort det, uden det store held. Problemet er, at hvis dine forældre er umodne og mangle selvindsigt, kan de ikke se deres egne mønstre eller del i hvordan relationen er. Hvis de bliver konfronteret med det, kan det virke truende for deres selvbillede. Efter  og under en snak kan de i værste fald lægge afstand eller blive aggressive. Så den bedste strategi er, at være forsigtig og meget tydelig i kommunikationen. I nogle tilfælde kan det være umuligt at opnå forståelse og da må du forsøge at navigere så godt du kan. Her bliver grænser i relationen vigtige. Og du må se realistisk på, hvad du kan forvente fra deres side. 

At finde ud af dine egne grænser overfor dine forældre er vigtigt, så du ikke bliver ‘brugt’ af dine forældre. Dine forældre vil spille på, at du er forpligtet overfor dem og at du skylder dem omsorg og opmærksomhed. Men det er vigtigt at du selv mærker efter hvad du har brug for i forhold til dem og ikke kun handler på ‘skulle’ og ‘burde’. 

Hvis dine forældre ikke kan acceptere eller forstå dine valg og prioriteter og i stedet forsøger at vække skyldfølelse i dig, så er det manipulation. 

Skylder du dine forældre at passe dem, når de bliver gamle og svage?

Et spørgsmål der for mange er unødvendigt, fordi der er en naturlig impuls til, at ville tage sig af sine forældre når de bliver gamle. Men hvis du har haft umodne eller narcissistiske forældre, har dine behov ikke  været i fokus. 

Dine forældre har manipuleret eller svigtet dig. Dette fortsætter når du bliver voksen og når dine forældre bliver gamle. 

Skyldfølelsen kender du og den udnytter de. Du har siden barndommen navigeret efter deres ønsker og behov. Derfor har du svært ved at mærke dine egne følelser og behov som voksen. 

Som barn af umodne eller narcissistiske forældre har du været en lille voksen og har følt dig ansvarlig for dine forældre fra en tidlig alder. Som voksen kan du stadig været fanget af et pres og forventning om, at skulle gøre dine forældre glade og tilfredse. Når de er utilfredse eller ulykkelige, føler du at det er din skyld og at du har gjort noget forkert.

Her er strategier til relationen:

 • Lyt til dine egne følelser og behov
 • Sæt grænser
 • Kommuniker i enkelt og tydeligt sprog
 • Læg afstand
 • Husk alle har ansvar for sig selv
 • Lev dit eget liv og lad dine forældre leve deres

Hvordan genkender du et modent menneske? 

Her er en liste over typiske karaktertræk hos modne mennesker:

 • Du kan stole på dem og d holder hvad de lover
 • De er givende og lyttende
 • De er fleksible
 • Deres humør går ikke hele tiden op og ned
 • De er ærlige
 • De kan sige undskyld og mene det
 • De tager ansvar for deres handlinger og er i stand til at ændre sig
 • De forholder sig til virkeligheden selv hvis noget er ubehageligt
 • De kan tænke og føle samtidig
 • De tager ikke alt personligt
 • De respekterer dig og dine grænser
 • Du føler dig ikke drænet eller har skyldfølelse i deres selvskab
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *