Stress

Har du mistanke om du er stresset?
Her er nogle af de mest almindelige symptomer på stress og udbrændthed:

Fysiske symptomer

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Udmattelse
 • Træthed
 • Søvnproblemer

Psykiske symptomer

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Depression

Flere og flere oplever øget pres fra omgivelser og arbejdspladser. Vores samfund bliver mere komplekst, og vi har meget at forholde os til. Vi lever i en tid, hvor de fleste tror på, at alle muligheder er åbne og at alle kan opnå det, de ønsker. Vi stræber efter det perfekte liv og ønsker tilfredshed på alle områder af vores liv. Mange har en fornemmelse af, at døgnet har for få timer til alt det, de ønsker at opnår i arbejdsliv, studieliv, familieliv og fritidsliv, og derfor oplever mange, at de skal løbe hurtigt for at nå det hele. Der er ikke meget tid til afslapning og at koble af, for der er altid noget man burde lave. Det kan føre til stress og udbrændthed.

Stress kan udløses af for meget arbejde, for mange krav fra familien, studiet eller andet i dit liv, hvor du ikke føler du slår til, eller føler, du ”burde” gøre det bedre. En skilmisse, sygdom i familien eller en flytning kan være dråben der får dit bæger til at flyde over.

Stressen kommer fordi din krop og psyke ikke kan klare alle kravene og alt det, du skal. Det er kroppens signal om, at nu er det for meget.

Udbrændthed er når du ikke magter at stå op om morgenen, du mangler energi og kan ikke overskue at skulle på arbejde.
Mange arbejdspladser er blevet presset ovenpå finanskrisen, og nedskæringer resulterer i, at færre mennesker skal udføre mere arbejde end tidligere. Undersøgelser viser, at langt de fleste mennesker i Danmark, som bliver sygemeldt fra deres arbejde får stillet diagnosen depression. Symptomerne på depression og udbrændthed ligner hinanden en del, men årsagerne er forskellige. Når man er udbrændt og får stillet diagnosen depression er det fordi du har været udsat for langvarig stress og belastning, ofte på arbejdet. Men det kan også være stress belastninger på grund af problemer i dit liv. 

Symptomer på udbrændthed er tristhed, nedtrykthed og håbløshed. Du føler dig så udmattet, at det at gå ned at handle eller gå i bad er umuligt. Din krop er helt svag og mat. Du opfatter dig selv som en ansvarlig og pålidelig person og nu kan du ingenting. Du skammer dig over det og lukker dig inde i dit hjem. 

Udbrændthed eller udmattelsesdepressionen starter næsten altid med fysiske symptomer, for eksempel hovedpine eller ryg problemer. Dette er kroppens signal om, at dine grænser bliver overskredet og du ikke kan magte alt det du skal. Hvis disse signaler ignoreres kan det ende med, at du bryder sammen. Du græder, er svimmel, deprimeret, trist og kan ingenting mere. Du oplever måske selvmordstanker.

Det er vigtigt i behandlingen af udbrændthed at få hvile og ro. Måske i flere måneder til du er frisk igen. Den første tid går med at sove og ligge i sengen, næste skridt er at gå ture og lave lidt blid yoga. Senere kan du begyndte at genoptage hverdagen, mens du undersøger årsagerne til din udbrændthed. Fremadrettet hvordan du undgår at komme så langt ud. Du kan lære at passe bedre på dig selv og tage bedre vare på dine behov i livet.

Det er vigtigt, at stress og udbrændthed ikke behandles som en depression, selvom symptomerne kan minde om en depression. Årsagerne er forskellinge og derfor er behandlingen af stress og depression forskellig.

Andre årsager til stress på arbejdspladsen kan være: Skiftende arbejdstider, for lidt eller ingen indflydelse på egne arbejdsopgaver, uklare forventninger, dårligt psykisk arbejdsmiljø, utryghed og mobning.

Andre typiske årsager er følelsen af ikke at kunne leve op til andres forventninger, at føle sig truet, at leve i usikkerhed i lang tid (for eksempel efter en fyring), økonomiske problemer, at man har svært ved at sige nej og problemer i parforholdet.

Det vigtigste i behandlingen af stress er i første omgang at få ro og hvile. I nogle tilfælde kan en sygemelding være nødvendig. Derefter skal man se på hvad der var årsag til stress tilstanden og forsøge både at bearbejde og tale om årsagen. Det er vigtigt at få værktøjer til at håndtere perfektionisme, forventninger, negative tanker, krav, grænser, at lytte til sine behov og kroppen, samt hvordan man kan forebygge at stress tilstanden kommer tilbage.

Her nogle redskaber til at håndtere stress:

1. Hav realistiske forventninger til dig selv.

2. Dyrk motion.

3. Dyrk dine sociale kontakter.

4. Husk at slappe af.

5. Fortæl andre om det, der går dig på.

6. Sig nej til det, du ikke kan overkomme eller har lyst til.

7. Husk at holde fri og lav noget sjovt.