Når bedsteforældre kræver mere end de giver

Når bedsteforældre kræver mere end de giver

Som forældre til små børn kan det være en stor hjælp at have et netværk af venner eller familie til at støtte og hjælpe. Det naturlige valg falder ofte på bedsteforældre, som man håber på har tid og lyst til at være der. Dette fungerer fint for mange og mange bedsteforældre kan ikke kun hjælpe, men også give noget værdifuldt til børnebørnene. 

Men i nogle dysfunktionelle og udfordrede familier kan der opstå problemer i relationen, når der kommer børnebørn. I disse familier har der ofte været rolleombytning, svigt, misbrug eller andre problemer, som kan gøre at du som voksen har en anstrengt relation til dine forældre. Det samme gør sig gældende for svigerforældre fra dysfunktionelle familier. Ofte kan man ikke se udefra at disse forældre har narcissistiske eller egoistiske træk eller mønstre, men hvis du er opvokset i sådan en familie har du måske problemer med at sige fra, sætte grænser, selvværd, kommunikation eller relationer til andre. 

Relationen til forældrene både som barn og voksen er præget af forældrenes egoisme og selvoptagethed. Dette giver sig udtryk i svigt, manipulation, gaslighting, kritik, grænseoverskridende adfærd, skyld, skam, drama, offer rolle og følelsesmæssig afpresning. 

Derfor bliver relationen og kontakten til forældrene i stedet for at være en hjælp er en byrde og stressfaktor i en allerede udfordret hverdag med små børn.

Det kan være svært hvis du har været svigtet som barn, ikke at håbe at dine forældre kan give dine børn det, som du ikke fik. At de kunne give noget til deres børnebørn, der ville kompensere for det du manglede i din barndom. Selvom du har følt dig svigtet har du måske stadig et ideal billede af og et håb om nogle bedre forældre. Du føler dig loyal overfor dine forældre og har været vandt til at tilsidesætte dine behov og følelser til fordel for dine forældre. Du har aldrig rigtig været centrum eller har fået dine grænser respekteret. Derfor er du et nemt offer for manipulation gennem skyld og skam, især når det er dine forældre (forælder). Det kan føles forbudt at sige fra eller stå op for egne behov. Ofte er der et ubevidst håb om at blive elsket eller accepteret. 

Narcissistiske og umodne forældre har enten ikke overskud eller selvindsigt omkring deres rolle som forældre. De kan ikke mærke deres børns behov og ser ikke deres børn som et selvstændige individer. De ser deres børn enten som en forlængelse af dem selv, som nogen der kan give dem noget eller som nogen de kan kontrollere. 

Dette mønster ændrer sig i de fleste tilfælde ikke selvom de bliver bedsteforældre. De fortsætter ofte med at mangle empati for andre, være egoistiske, være meget kritiske, dramatiske og i sidste ende have fokus på egne behov. De lever ikke op til samfundets ideal billede af de søde, rare og hjælpsomme bedsteforældre. De føler de har ret til at ‘eje’ deres familiemedlemmer og kræver at de skal give dem det, de vil have uanset hvad andre føler. Det kan for eksempel være at de kræver tid med børnebørnene, overdynger med gaver eller gode råd eller tager alt for meget kontakt. De byder måske kun ind i sidste øjeblik, når det passer dem eller melder afbud i sidste øjeblik. Eller de er hårde og kritiske, og bruger afpresning og kontrol for at få det de vil have. De truer med bål og brand for at manipulere.

Mange voksne børn af narcissister oplever ikke en glæde i samværet eller i kontakten med forældrene. De føler sig brugt og drænet, men samtidig tvunget til at beholde relationen af pligt eller angst for konflikt eller konsekvenser. De har som børn lært hvordan man overlever ved at føje, please, være medgørlig og ikke sige fra. Deres grænser er blevet overskredet så mange gange, at det føles naturligt. 

Narcissisten er ikke i stand til at give uden at ville have noget igen.Relationen er en handel og børnebørnene bliver draget ind i handlen. Forældrene føler ikke det er ok at sige fra af hensyn til relationen mellem børnebørn og bedsteforældre. Men relation der ikke bygger på gensidig glæde, respekt og lyst er ikke en sund relation. Den er i stedet en kilde til stress og negative følelser. 

Børnebørnene kan blive udnyttet i spillet om bedsteforældrenes krav og behov. Børn er perfekte ofre for egoismen, da de naturligt er uskyldige, kærlige og ser op til de voksne. De kan ikke sige fra når noget ikke føles godt. De kan elske betingelsesløst, men narcissister kender kun den betingede kærlighed og kender ikke til en ægte kontakt med andre mennesker. De bliver på overfladen, pudser den ydre facade og undgår dybde ved ikke at tale om følelser, monopolere samtalen eller ved at give ansvaret til andre. De kan føle en vis kærlighed for deres børnebørn, men de kan ikke støtte dem i at lære sig selv rigtigt at kende. I stedet har de tendens til at kritisere og dømme, hvilket kan skabe følelser af svigt eller frygt i børnebørnene. I nogle tilfælde siger børnene selv fra og siger de ikke har lyst at være hos bedsteforældrene. 

Hvis du er vokset op med narcissistiske eller dysfunktionelle forældre, eller hvis din partner er, så vær opmærksom på relationerne i familien. Forsøg selv at arbejde med det du har oplevet i barndommen, så det ikke gentager sig. Vær opmærksom på interaktionerne mellem bedsteforældrene og børnebørnene. Giv ikke efter for pres og manipulationer, men sæt grænser og stil krav for samværet.

Forældre som har narcissistiske træk har sandsynligvis ikke ændret sig særlig meget med tiden og de bruger samme strategier, som da du var barn. På grund af deres manglende selvindsigt kan fornuftige samtaler prelle af. De har svært ved at lytte og respektere dig. I stedet kan de virke bedrevidende og svære at trænge igennem til. Derfor er grænser essentielle og skal være helt klare og tydelige. Der kan være behov i periode er stoppe eller begrænse kontakten, for at få perspektiv og afstand til gamle mønstre. Efter en pause kan du mærke du har mere kontrol og måske mere respekt i relationen. 

Når du tager kontrol over relationen og ikke underkaster dig gør du dig selv og dine børn en stor tjeneste, fordi du bryder en ond cirkel i familien. Ved at sige fra overfor egoistiske forældre begrænser du den skade de kan forvolde andre. Vær forberedt på at når du begynder at sætte grænser og sige fra, kan narcissiten blive vred eller endnu mere manipulerende, dramatisk eller truende. Her er det vigtigt at holde fast og huske på at du som voksen er fri til at vælge hvordan du vil have en relation, hvem du er sammen med og hvornår. En sund relation bygger på gensidig respekt, ubetinget kærlighed og omsorg, og respekt for andres grænser. 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *