Symptomer på angst:

 • Uro
 • Ængstelse
 • Panik
 • Dødsangst
 • Åndenød
 • Sveder og ryster
 • Lyst til at flygte
 • Ondt i maven
 • Angst for at blive skør

Når man bliver angst, bliver man anspændt, får uro i kroppen og hjertebanken. Der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst. Angst er en ubehagelig følelse af at noget truer, uden at der behøver at være det, og ofte uden at man ved hvorfor man er angst. Frygt på den anden side, en følelse og vurdering af en helt bestemt fare. Frygt kan være hensigtsmæssig, fordi den beskytter en og forhindre at man kommer til skade. Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd og angst eller frygt for at man ikke kan leve op til sine egne eller andres forventninger. 22 procent af befolkningen får på et tidspunkt så meget angst og nervøsitet, at der er tale om en sygdom.

Årsager til angst: Alle mennesker oplever angst eller frygt i visse situationer og dette er sundt. Men hvis man er vokset op i utrygge rammer, har man mere tendens til at blive angst i stressede eller udsatte situationer. Noget tyder på at mennesker som er generte, hæmmede og let får hjertebanken, eller som let kommer til at svede, ryste på hænderne og får ”nervøs” mave, har en højere risiko for at få en angstsygdom end andre. Angsten kan være mere eller mindre invaliderende, for eksempel kan man blive så angst for at være alene, at man hele tiden skal være sammen med andre eller man kan ikke gå ud og handle eller tage offentlige transportmidler. Angst rammer i højere grad kvinder end mænd. Kun socialfobi, der oftest starter i teenage-årene, rammer begge køn lige hyppigt. Ved de andre former for angst er der dobbelt så mange kvinder som mænd der har sygdommen.
Mange mennesker, der lider af angst, begynder at drikke for at dæmpe angsten. Og undersøgelser tyder på at omkring tyve procent af dem, der bliver indlagt på grund af alkoholmisbrug, er mennesker der drikker alkohol for at modvirke angst.

Forskellige typer af angst:

Agorafobi: Angsten for at være på steder med mange mennesker, hvor man ikke kan komme væk, f.eks. i en bus, i toget eller en kø i supermarkedet.

Enkelfobi: Angst i konkrete, enkeltstående situationer, f.eks. mørke, tordenvejr, i lukkede rum eller ved synet af blod, rotter, edderkopper eller slanger. Fobier er ofte associeret med angst for noget irrationelt. Det er vigtigt at finde ud af, hvad fobien dækker over, som ofte intet har at gøre med fx. rotter, men er en udefineret angst fra tidligere hændelser eller overgreb, som viser sig i en fobi.

Panikangst: Anfald af angst som er så uudholdelige at man forsøger at undgå situationer, hvor man tidligere har haft panikanfald.

Generaliseret angst: Konstant angst hvor man er nervøs, får hjertebanken, bliver svimmel, sveder, ryster og spænder i musklerne.

Helbreds/sygdomsangst: Angst for at lide af en fysisk sygdom.

Blandet angst – en depressionstilstand: Blanding af angst og depression i så høj en grad at der er tale om en sygdom, men ikke så udtalt at man har en angsttilstand eller en depression.

Angst er en yderst ubehagelig følelse af fysisk anspændthed og uro, som spænder fra uro til panik. Du føler, du er i fare uden med sikkerhed at vide hvorfor. Du bliver overvældet af mentale billeder, som skræmmer dig og gør dig panisk. Du har negative tanker om noget, der er sket eller noget du har gjort. Eller du har bekymringer om fremtiden eller dit helbred. Ofte er der en følelse af kontroltab forbundet med angst- og panikfølelsen og samtidig er det at miste kontrollen, det du frygter.

Hvis du lider af fobier, er det, du er bange for mere specifikt og du forsøger at undgå det, som gør dig bange. Dette er ikke altid muligt og dette får din angst til at eskalere.

Hvis du har oplevet stress gennem længere tid kan din angst være et tegn på, at dit nervesystem er overbelastet. Hvis du har været udsat for traumer eller andre voldsomme oplevelser, kan angsten være en reaktion. Angsten indikerer at dit nervesystem er i alarm og føler der er fare på færde.

Voldsomme eller chokerende oplevelser, der kan udløse angst kan være: skilsmisse, flytninger, mobning, skænderier, dødsfald, ulykker, hospitals indlæggelser, utroskab, en utryg barndom eller krig.

 

Symptomer på social fobi:

 • Uro
 • Angst for kritik
 • Angst for at rødme
 • Angst for at sige noget dumt
 • Angst for opmærksomhed
 • Angst for at skulle på toilettet
 • Isolation

Socialangst og socialfobi er noget de fleste mennesker kender til. De fleste kender til uro eller nervøsitet, når man skal møde nye mennesker til en fest eller på en ny arbejdsplads. Hvis du lider af socialangst og socialfobi, er næsten alle relationer og sociale kontakter noget, der skaber angst og uro i dig. Du forsøger at undgå sociale sammenhænge og dette kan gå ud over karriere og privatliv. Du føler dig ofte ensom og isoleret.

Bag angsten for social kontakt ligger ofte lavt selvværd og negative tanker, både om dig selv og andre. Oplevelser der kan føre til socialfobi kan være mobning i barndommen, at blive drillet af søskende, manglende støtte og opbakning i hjemmet og andre negative oplevelser i relationen til andre.

Behandling for angst og fobier

Fælles for angst og fobier er, at nervesystemet er overbelastet og der er en indre tilstand af stress. Dette sker som resultat af langvarig stress, traumer og andre overbelastninger. Derfor går behandlingen ud på at aflaste nervesystemet (dette vil sige at arbejde med kroppen og nærvær – se mere under Somatic Experiencing/traumeterapi) og samtidig få talt om og bearbejdet den dybere liggende årsag og de følelser, der har ført til angst tilstanden. Når kroppen lærer at slappe af og du får mere kontakt med dig selv, vil du opleve at angsten formindskes.

Anbefalet litteratur:

The Worry Cure: Stop worrying and start living. Robert L. Leahy, 2006
Free Yourself from Anxiety: A Self-help Guide to Overcoming Anxiety Disorders. Emma Fletcher and Martha Langley, 2009
The Anxiety and Phobia Workbook. Edmund J. Bourne, 2011