Forsvarsmekanismer – en forklaring

En forsvarsmekanisme er et forsvar mod verden og den smerte vi kan opleve i livet. Man kan også kalde det en overlevelsesstrategi, da forsvarsmekanismerne hjælper os til at begå os og klare os igennem livet. De er opstået og udviklet i barndommen og denne udvikling er helt normal og nødvendig for barnet.  Forsvarsmekanismerne beskytter os […]

Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi?

Hvad er forskellen på kognitiv adfærdsterapi og traumeterapi? Kognitiv terapi er inspireret af den græske filosofi, der antog at det er vores tanker, der styrer vores handlinger og følelser. Derfor er det logiske, at hvis du ændrer dine tanker, ændrer du din adfærd og oplever flere positive følelser.  Ifølge Kognitiv terapi lever vi efter en […]

Den indre kritiker ven eller fjende?

Kender du den stemme, der fortæller dig, at du burde have været til fitness idag? Eller du skulle ikke have sagt det ved middagsbordet igår? Hvad mon de andre tænker om dig? En indre stemme i dig skælder ud og irettesættelser dagligt. Du får at vide hvad du burde gøre og ikke gøre. Du bliver […]

Voksne børn af umodne eller narcissistiske forældre

Er du et voksent barn af umodne eller narcissistiske forældre? Forældre har stor betydning for deres børn. Børn er hundrede procent afhængige af deres forældre (eller andre omsorgspersoner) i forhold til deres overlevelse. Tilknytningen, oplevelserne sammen med og relationen til forældrene er med til at forme barnets personlighed og måde at forholde sig til verden […]

Adult Children of Alchoholics

In the alcoholic family the children suffer in many important areas of life due to the drinking patterns of a parent or parents. Usually the family in some measure has a lack of structure, safety, stability and predictability. This affects the children basically because children need structure, safety, stability and predictability very much in order to […]

Resistance in Therapy

A cornerstone in Freud’s theory of psychotherapy is the theory of resistance. The idea is that the patient will resist change is his/her life and in psychotherapy to a certain extent. This is due to painful feelings that have been previously repressed coming to the surface during therapy. The patient wants to get better, but […]

Barndommens udviklingsfaser

Udviklingspsykologien har set på menneskets udvikling gennem barndommen og inddelt den i forskellige faser. I de faser lærer barnet nye mestringsstrategier, der hjælper barnet til at udvikle sig. Det ene trin fører til det næste i udviklingen. Tema 0-18 måneder: Tillid/mistillid Fokus er på moderens kærlighed og berøring af barnet. Vi lærer at stole på […]

Er du særlig sensitiv?

Hvis du er særlig sensitiv kender du sikkert til disse reaktioner: • Du føler dig meget overvældet af indtryk udefra • Du er genert • Du tager ting meget nært • Du har empati for andre Hvis du er særlig sensitiv har du et særligt følsomt sanse- og nervesystem. Derfor er du særlig følsom overfor […]

The Stages of Grief

When you lose someone or something that was important to your life you will go through one or several reactions. The loss can be experienced as a sudden shock or can be the realization that you have lost someone or something that is not coming back. So now you have to deal with the facts […]