Voksne børn af umodne eller narcissistiske forældre

Er du et voksent barn af umodne eller narcissistiske forældre? Forældre har stor betydning for deres børn. Børn er hundrede procent afhængige af deres forældre (eller andre omsorgspersoner) i forhold til deres overlevelse. Tilknytningen, oplevelserne sammen med og relationen til forældrene er med til at forme barnets personlighed og måde at forholde sig til verden […]

Adult Children of Alchoholics

In the alcoholic family the children suffer in many important areas of life due to the drinking patterns of a parent or parents. Usually the family in some measure has a lack of structure, safety, stability and predictability. This affects the children basically because children need structure, safety, stability and predictability very much in order to […]

Resistance in Therapy

A cornerstone in Freud’s theory of psychotherapy is the theory of resistance. The idea is that the patient will resist change is his/her life and in psychotherapy to a certain extent. This is due to painful feelings that have been previously repressed coming to the surface during therapy. The patient wants to get better, but […]

Barndommens udviklingsfaser

Udviklingspsykologien har set på menneskets udvikling gennem barndommen og inddelt den i forskellige faser. I de faser lærer barnet nye mestringsstrategier, der hjælper barnet til at udvikle sig. Det ene trin fører til det næste i udviklingen. Tema 0-18 måneder: Tillid/mistillid Fokus er på moderens kærlighed og berøring af barnet. Vi lærer at stole på […]

Er du særlig sensitiv?

Hvis du er særlig sensitiv kender du sikkert til disse reaktioner: • Du føler dig meget overvældet af indtryk udefra • Du er genert • Du tager ting meget nært • Du har empati for andre Hvis du er særlig sensitiv har du et særligt følsomt sanse- og nervesystem. Derfor er du særlig følsom overfor […]

The Stages of Grief

When you lose someone or something that was important to your life you will go through one or several reactions. The loss can be experienced as a sudden shock or can be the realization that you have lost someone or something that is not coming back. So now you have to deal with the facts […]

Bekymringer katastrofetanker tankemylder

Bekymringer er noget vi alle kender til i stressede situationer, når vi føler os usikre eller når livet gør ondt. Til en vis grad er bekymringer normalt og kan hjælpe med at finde løsninger på problemer og kan give os noget konkret at fokusere på.  Men hvis bekymringerne kommer til at fylde for meget i […]

Familie traumer – vores families uforløste traumer lever i os

Igennem de seneste år har forskerer undersøgt hvordan traumer bliver overbragt fra generation til generation. Denne forskning kaldes for  ‘epigenetics’. De mener at kunne bevise, at traumer som ikke er blevet forløst og bearbejdet gives videre til den næste generation. Og dette kan spores tilbage mindst 3 generationer, muligvis længere tilbage.  De fleste familier har […]

Uden personlige grænser bliver vi stressede og mister orienteringen i livet

Grænser er det der definerer og beskytter os fysisk og psykisk. Vi håber på at holde det negative ude og lade det positive passere frit. Fysisk er huden vores ydre grænse og det gør ondt, hvis noget skraber eller river os. Grænser er der hvor vi slutter og noget andet begynder. Vi definerer os selv […]