Lavt selvværd

 

 

Typiske tegn på lavt selvværd:

 • Selvkritiske tanker og utilfredshed
 • Søger ros fra andre
 • Handlingslammelse
 • Generthed
 • Skyld/skam følelse
 • Perfektionisme
 • Angst for kritik
 • Tilbageholdenhed
 • Behagesyg / ’pleaser’

Selvværd handler om det syn vi har på os selv som mennesker. Hvis vi har godt selvværd har vi en stabil fornemmelse af, hvem vi er og hvad vi vil. Vi har en identitet og en indre ”kerne”. Vi er i kontakt med vores behov og følelser, samt kan sætte grænser overfor andre. Vi kender vores værdier og vores egen værdi. Vi føler, at vi har ret til at være den vi er, og er ikke bange for at prøve nye ting.

Hvis du har lavt selvværd, har du en følelse af ikke at være god nok som du er, eller du føler dig forkert. Du oplever ofte negative tanker og selvbebrejdelser. Du sammenligner dig med andre og synes alle andre er bedre end dig. Du har meget høje standarder og krav overfor dig selv og for hvordan du skal være, og hvad du skal præstere. Hvis du ikke er perfekt, er det slemt, og du kan bruge meget tid på, at tænke over dine fejl. Fordi er perfektionistisk omkring dig selv, kan du opleve at udsætte ting eller undgå situationer, fordi du er sikker på, at du vil fremstå som ’dum’ eller det vil ikke være godt nok. Fordi du har svært ved at give dig selv ros og bekræftelse, søger du det udefra, men selv når du får ros og anerkendelse, kan du have svært ved at tage det til dig. Når du får kritik, kan du bryde helt sammen og være overvældet af skam. Det er svært for dig at sige fra og sætte grænser overfor andre, fordi det kan føre til manglende anerkendelse af dig eller konflikter og kritik.

Årsager til lavt selvværd:

 • Du har oplevet mobning eller vold
 • Dine omgivelser har stillet høje krav
 • Manglende ros og kærlighed i barndommen
 • Dine forældre var stressede og fraværende
 • Du blev skældt ud og kritiseret som barn

Selvværd opbygges gennem vores opvækst gennem det samspil vi har med andre, især vores forældre. Hvis vi får positiv opmærksomhed, ros, kærlighed og accept, får vi et positivt syn på os selv. Vi får en oplevelse af at være elsket som dem vi er. Hvis ikke bliver vi usikre på os selv og kritiske overfor os selv.

Fokus områder i terapien (depression og lavt selvværd):

Terapien fokuserer på, at du kommer i kontakt med dine følelser, behov og dine grænser. Igennem terapien lærer du at få et mere positivt syn på dig selv og lærer at drage omsorg for dig selv. I stedet for selvkritik udvikler du større forståelse og medfølelse for dig selv. Oplevelser fra barndommen og fortiden bearbejdes, så de ikke længere tynger dig.

Overjeget og den indre dommer/indre kritiker

Den indre dommer eller kritiker er den indre ”stemme” som kritiserer, dømmer, bebrejder og skælder os ud. Den opstiller regler, som skal følges og høje krav. Du får at vide, at du skal være den bedste, den klogeste og den mest interessante, samtidig med, at du får fortalt, at du er ’dum’ ’grim’ ’egoistisk’ og ’svag’. Vores indre dommer dømmer os og skælder os ud. ’Hvorfor sagde du sådan noget dumt noget til festen i går?’ eller ’Hvor ser du tyk ud i den bluse, du burde gå på slankekur øjeblikkeligt’.

Dommeren er en slags indre kontrolsystem, som grundlægges i opvæksten og sikrer os, at vi kan følge samfundets og vores forældres regler. Dette sker gennem selvkritik, bebrejdelser og advarsler, som kommer inde fra (fra dommeren). Når vi retter os efter dommeren, har vi en oplevelse af, at få kærlighed og accept udefra. Vi lærer at lytte til den stemme, som siger hvad vi ’bør’ og ’skulle’ gøre og hvem vi skal være. Det er nødvendigt at kende samfundets spilleregler, for at kunne fungere i verden. Men hvis den indre dommer helt overtager styringen, vil vi føle os deprimerede, stressede, ikke gode nok og ude af kontakt med vores sande jeg. For at være lykkelige, skal vi helst have en balance mellem at kunne følge samfundets regler og samtidig være i stand til at lytte til os selv.

Anbefalet litteratur:

Soul without Shame: A Guide to Liberating Yourself from the Judge within. Byron Brown, 1999

Embracing Your Inner Critic: Turning Self-Criticism into a Creative Asset. Hal Stone and Sandra Stone, 1993

Overcoming Depression: A guide to recovery with a complete self-help programme. Prof Paul Gilbert, 2009

The Mindful Way Through Depression: Freeing Yourself from Chronic Unhappiness. Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal and Jon Kabat-Zinn, 2007