Del-personligheder – egoets facetter. Vi har mange ansigter og sider.

 

Del-personligheder- Egoets facetter.

En del-personlighed er en del af personligheden, som repræsenterer en bestemt aspekt eller funktion. Personligheden ses her som mange aspekter i stedet for en samlet helhed. Dette gør det nemmere at arbejde med og forstå specifikke problemstillinger.

Del-personligheder ses tydeligst i vores handlinger, adfærd, vores vaner og i vores overbevisninger (tanker).

Personligheden udvikles igennem barndommen i et samspil mellem omgivelserne og de mennesker, barnet har kontakt med. Den sikrer barnets overlevelse.

Som voksne kan disse overlevelsesmekanismer blive rigide og i sidste ende gøre mere skade end gavn, især hvis de forskellige del-personligheder er i konflikt med hinanden eller hvis de forhindrer os i, at få kontakt med os selv på et dybere plan.

Konflikter mellem de forskellige dele opstår som resultat af traumer eller svigt i barndommen, hvor barnet har skulle navigere igennem mange svære situationer.  Der kan også ske det, at nogle del-personligheder kommer til at fylde mere end andre, fordi de har været nødvendige for overlevelse. Dette forårsager ubalancer mellem de forskellige del-personligheder. 

De skjulte dele er en del af vores skygge og er dele, som ikke er blevet brugt eller rost, da vi var børn. Når de ligger i skyggen kan de have en skjult magt over os eller vise sig i negativ adfærd eller vaner, som kan være svært at se hvor kommer fra.

Vores skyggesider er de sider af os, som vi er ubevidste om. Skyggen kommer op i projektioner vi har på andre. 

Alle del-personligheder har en positiv intention/hensigt, som de udfører for os. Det er en slags job, de udfører for at passe på os og få vores behov dækket. De har arbejdet for os siden vi var børn, hvor opbygningen af personligheden og delene af den, hjalp os til at overleve i vores livssituation. Jobbet som bliver udført har en positiv intention bag, men kan være kommet ud af balance eller være blevet negativt. Dette ses i dårlige eller destruktive vaner eller adfærd.

Del-personlighederne kan dels op i 2 kategorier: 

Tænkende (kontrollerende)

Dommeren/kritikeren

Guruen/præsten/nonnen/munken

Kynikeren/skeptikeren/videnskabsmanden

Hr. Eller Fru ’har tjek på det hele’

Klovnen/komiker

Kongen/dronningen

Beskytteren

Skubberen/den kontrollerende/den militante

Analytikeren/psykoanalytikeren/fornuften

Den rationelle

Den bedrevidende

Følende (instinktive)

Det indre barn

Prinsen/prinsessen

Oprøreren

Eskapisten

Eventyreren

Krigeren

Romantikeren

Far/mor

Kunstneren

Redderen/hjælperen

Offer/martyr

Pleaseren/behageren

Den sensuelle/seksuelle

Performeren

Mægleren

Den bekymrede

Den naive/godtroende

Gnieren/von And

Den fraværende/distræte

Den usynlige

De intellektuelle dele af personligheden

Dommeren/kritiker

Superego, som er forældrenes, samfundets og moralens indre stemme. Står for disciplin, retfærdighed, kritisk tænkning, moralsk adfærd, ansvar som samfundsborger. Ansporer os til at klare os, søge status og give tilbage til samfundet. Men kan være hård og dømmende og nedtrykke os, så vi ender i depression, fordi det aldrig er godt nok og vi føler os utilstrækkelige. Kan være meget straffende, dømmende, kritisk og finde fejl i alting.

Optræder ofte i det ubevidste som en stor, sort person eller som en dommer, eller døden selv. 

Overbevisning: ’du er aldrig god nok’, ’det kan altid gøres bedre’.

Den bekymrede

Tænker en masse over hvad, der kan gå galt. Tænker for at finde løsninger, men bliver mere urolig af at tænke. Kan have en følelse af stress og angst uden at vide helt hvorfor. Katastrofetænkning. Leder efter problemer eller symptomer.

Overbevisning:  ’verden er farlig’, ’man skal være på vagt’ er typiske 

Den kontrollerende

Forsøger at styre sine omgivelser og andre mennesker. Planlægger til mindste detalje. Angst for kaos eller det uforudsigelige. Svært ved at slappe af, give slip og overgive sig. Arbejder meget og er altid ’på’ og på vagt. Kan have svært ved at overgive sig i hypnose. 

Overbevisning: ’Der skal være styr på alting’

Præsten/guruen

Ønsker at komme tæt på gud og finde den sande vej i livet. Kan være empatisk og en ægte søgende.

Er en slags spirituel dommer, som minder os om at leve et spirituelt liv. Kan blive fanatisk, belærende og fordømmende overfor andre eller overfor det at være menneske. Slår os i hovedet med de 10 bud eller spirituelle leveregler eller truer med helvede og straf fra gud. Giver os skyldfølelse og kan være undertrykkende overfor vores behov og kroppen. Undertrykker følelser og bliver moralens vogter. 

Klovnen

Ønsker en god stemning og glade mennesker. Søger det positive og morsomme i livet. Er ikke højtidelig og kan grine af sig selv. Søger opmærksomhed fra andre og kan lide at være i centrum. Bruger humor som en flugt fra det, som er svært. Gemmer på lavt selvværd og sårbarhed. Kan virke overfladisk. 

Kynikeren/skeptikeren

’Giv mig beviset’. ’Den må du længere ud på landet med’. ’Jeg tror det når jeg ser det’. Er objektiv og videnskabelig og leder efter beviser. Har en god portion fornuft og sund skepsis. Er god til at samle viden og sammenligne data.

Er meget skeptisk overfor tro, hypnose, spiritualitet, hokus-pokus og religiøsitet. Er bange for at blive manipuleret, fx af hypnose eller terapeuter. Kan blive kynisk, over skeptisk og lukket overfor alt i livet, så alt bliver sort eller det grænser til paranoia. Tror ikke på det positive eller på kærligheden.  Kan føle at livet er meningsløst (depression). Kan være sarkastisk og pessimistisk. Kan virke meget lukket. 

Overbevisning: ’intet virker på mig’

Den belærende

Kan godt lide at dele sin viden eller informationer med andre, men har svært ved at vise sin egen uvidenhed. Søger elever frem for en ligeværdig relation. Kan derfor føle sig ensom. Skal være ovenpå og i kontrol. Virker arrogant. Skal vise sig. 

Den uafhængige/eneboer

Er ikke i kontakt med sit behov for nærhed og kan bedst lide at være alene og være single. Kan alt selv og har ikke brug for hjælp. Ønsker at klare sig selv, fordi relationer enten sårer, er komplicerede eller invaderende. Kan være meget nærig og sparsom. Lever meget enkelt og simpelt. 

Hr. Eller Fru ’Har tjek på det hele’

Er vores vilje til at opnå noget i livet. Har masser energi, gå på mod og optimisme. Elsker succes og at arbejde hårdt. Udretter og opnår en masse. Er til at stole på og har ofte succes i livet. Tendens til at arbejde for meget og lide af stress, at være overfladisk og gemme sig bag en hård facade. Ude af kontakt med sine følelser og behov. Meget bevidst om sit image af at have tjek på alt. Virker som en maskine. Tom indeni pga. for meget fokus på det ydre og på at opnå ydre resultater. 

Overbevisning: ’Jeg må hellere gøre det selv’

Perfektionisten

Enten eller holdning til livet. Svært at tage imod kritik. Ofte irritabel og frustreret. Føler sig altid usikker, fordi fejl skal undgås. Meget høje krav til sig selv og andre. Kan blive meget besat af detaljer eller kan give op på forhånd, fordi det aldrig er godt nok alligevel. 

Overbevisning :’Det er aldrig godt nok’. ’Det kan altid blive bedre’. ’At begå fejl er ikke ok’.

De følende

Oprøreren

Den hjælper os med at stå op mod autoriteter (teenage oprør) og korrupte systemer. Er god til at være spontan og tage en chance. Kan sætter grænser og sige fra. Kan stå op mod autoriteter og falskhed. Går imod strømmen og normerne. 

Men kan også have kriminelle tendenser og for leve vildt (typisk i misbrug af stoffer, alkohol og cigaretter). Kan være imod alting og have en anti-attitude til livet. Er ofte vred, konfronterende og destruktiv. Typisk teenager del-personlighed.

Soldaten

Disciplineret og hård. Styrer omgivelserne som et regiment i hæren. Følger reglerne uden at mærke sig selv. Kan være en god beskytter, disciplineret og målrettet i sin mission. Kan give og tage ordrer uden at følelserne kommer i vejen. Kan blive ond, hård, krigerisk og grænseoverskridende.

Romantikeren

Er optaget af sin søgen efter evig kærlighed og et forhold. Lytter empatisk og er givende. Er hengiven og tro mod sin partner. Intimitet er vigtigt, men kan blive besat af sin partner, være jaloux og have urealistiske forventninger til kærligheden. Vil reddes af en elsker og føler sig helt tom uden en partner. Angst for at blive forladt og være alene. Omklamrende og klyngende til sin partner. Kan miste sig selv og sit eget liv for den eneste ene. 

Den sensuelle/seksuelle

Er i kontakt med nydelse og kroppen. Kan lide at flirte og skabe kontakt med det modsatte køn. Er fuld af liv og erotik. Kan lide intimitet og er åben. Kan blive afhængig af sex eller bekræftelse og udnytte eller manipulere andre. Utroskab og angst for at binde sig til en person. 

Eventyreren/opdageren

Søger friheden og nye oplevelser. Kan godt lide at bruge sin krop og tage chancer. Kan blive utålmodig, overfladisk og rodløs. Kan være ensom og uden rødder og relationer. 

Kunstneren

Er et følsomt og intuitivt menneske med mange egenskaber og kreative evner. Har brug for at udtrykke sig og være unik. Er uafhængig og går sine egne veje. Passioneret og fokuseret i sit udtryk. Dragende og intens. Kan være ustabil og styret af sine følelser. Kan komme ud af kontakt med virkeligheden og andre mennesker. Besat af deres kunst og glemme sig selv.

 

Helten/heltinden

Idealistisk og villig til at ofre sig for en god sag. Kan handle når det er nødvendigt, er målrettet og trofast. Kan blive fanatisk og være ude af kontakt med virkeligheden. Behov for at blive beundret og kan tage ansvaret fra andre.

Redderen/hjælperen

Er kærlig og givende, til at stole på og empatisk. Moderlige egenskaber. Kan mærke hvad de andre har brug for. Vil gøre alt for andre, men glemmer sig selv og egne behov. Bliver helt udmattet af at give og forsøger at redde andre (med-afængig). Partneren bliver et projekt mere end en ligeværdig. Kan ikke mærke hvor grænsen går. Bliver udbrændt og stresset. 

Offeret

Har en evne til at kunne overgive sig og bede om hjælp. Kan mærke sine behov og er følsom. Er en overlever. Kan virke hjælpeløs, magtesløs, deprimeret og håbløs. Ofte svigtet i barndommen og har svært ved at tage ansvar, så andre bebrejdes og skal redde ham/hende. Bebrejder systemet, kæresten, barndommen, forældrene (alkoholikers undskyldning). Er passiv aggressiv i stedet for at udtrykke sin vrede direkte. Handlingslammet.

Strafferen/bøddelen/beskytteren

Beskytter andre og sig selv. Kan sætte grænser og sige fra. Men kan blive sadistisk og straffe andre. Voldelig, skælder ud og bebrejder andre. Søger hævn og slår til, når offeret er svagest. Kan retfærdiggøre sin straffende adfærd ved ’jeg gjorde det for din egen skyld’ eller ved at undskylde og love bedring i fremtiden. Manipulerende og utilregnelig. 

Pleaseren

Taler andre efter munden. Undgår konflikter. Smigrer andre mennesker eller mægler mellem dem. Er den pæne pige eller ordentlige dreng. Forsøger at indfri andres forventninger. Har en sød facade. Er høflig og nem. 

Martyren

’Efter alt, hvad jeg har gjort for dig’. Gode intentioner og sans for en højere sag. Ofrer sig selv for andre, men bruger det imod dem senere. Ofrer sig selv i stedet for at mærke sine egne behov. Bruger skyld og manipulerer for at kontrollere andre. Kan lide at andre er afhængige og føler sig vigtig. 

Vogteren

Beskytter barnet ved at undertrykke følelser, dissociere og lægge låg på ting. Kan virke som en mur eller modstand indeni. En følelse af ’hertil og ikke længere’. Bærer på en hemmelighed. Virker lukket og urokkelig. Fortrænger traumet. 

Konge/dronning

Er i kontakt med sine behov og rettigheder og er samtidig en god og fair leder. I kontakt med sin indre kraft. Ansvarlig. Kan blive narcissistisk, egoistisk, skal være i centrum og for styrende. Kan blive opmærksomhedskrævende og belærende. Svært ved at lade andre styre. 

Prins/prinsesse

I kontakt med sine behov og rettigheder. Føler sig som noget særligt og kan modtage livets gaver. Forventer at blive behandlet godt. Kan blive for forkælet og forvente for meget af andre, uden selv at skulle yde noget. Bliver afhængige af andre og forbliver umodne. Ikke i kontakt med livets realiteter. 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *