Kvinder uden børn

Flere og flere kvinder i vestlige lande har ikke har fået børn, enten som et bevidst valg eller noget der ‘bare’ ikke skete. Årsagerne kan være mange: måske mærkede de ikke lysten til at være mor, de var i tvivl, en svær livssituation eller manglende partner gjorde det umuligt. 

Det bevidste fravalg er også meget individuelt og spænder fra ønsket om at skåne miljøet, bekymring om hvordan fremtiden vil være når barnet vokser op, økonomi, fysiske eller psykiske begrænsninger, ønsket om ikke at føre dysfunktionelle familiemønstre videre, klimakrisen, overbefolkning, karriere, ikke at ville give genetiske sygdomme videre, ønsket om frihed, ikke at kunne overskue den store opgave at opfostre et barn, ringe vilkår for moderne kvinder, som også ønsker karriere eller en anden fokus end børn, en 

viden om egne begrænsninger som kunne påvirke moderskabet.

Selvom tendensen til at vælge børn fra er stigende, anses den barnløse kvinde stadig som anderledes, ensom, forkert, underlig eller direkte truende for andre. Det er et tabu for en kvinde bevidst at vælge børn fra. Den ufrivilligt barnløse kvinde betragtes som en stakkel. 

Samfundets normer /kvindens rolle

Samfundets normer og syn på kvinder har stor betydning for hvordan kvinder opfatter sig selv og deres rolle i samfundet. Kvinders valg og ønsker i tilværelsen præges fra barnsben af samfundet og opdragelsen. 

Kvindens rolle i samfundet, selv i det moderne samfund, er som hjælper og giver. Det forventes at hun tilsidesætter sig selv for at tilfredsstille andre. Hun skal være den perfekte omsorgsfulde mor (bedstemor) og hvis hun ikke er mor, så i det mindste omsorgsperson for andre. 

I det vestlige mandsdominerede kapitalistiske samfund lægges der vægt på kvindens rolle som den der kan øge familien og dermed garantere flere samfundsborgere.

De fleste samfund og religioner er grundlæggende Pronatalist. Hvilket betyder at man opfordrer til reproduktion og familieforøgelse. Man støtter op om familier med børn og ønsket om at få børn økonomisk, juridisk og filosofisk. Samtidig forsøger man at afskrække eller begrænse muligheder for at vælge børn fra. I følge Pronatalism er selve meningen med livet er at få børn og det er en samfundspligt og biologist rigtigt at få børn. 

Alle der ikke ønsker dette anses for at være unormale og afvigende. 

Pronatalism findes alle steder i samfundet (også i Danmark lever det i bedste velgående) og er så normalt at det er usynligt, på samme måde som med mange former for diskrimination, racisme,  sexisme osv.

I medierne ses det som en mangel på diskussion omkring emnet barnløs/barnefri og en mangel af positive rollemodeller for kvinder uden børn. 

Alle steder ses kernefamilien som idealet og den består af mor, far og børn. Børn bliver fremhævet som en central fokus for kernefamilien og noget alle mennesker stræber mod at få. Forældre ses som vigtigere i samfundet end ikke forældre.

Så selvom vi lever i en verden, hvor kvinder har større frihed end for nogle generationer siden, har forventningen til at kvinder skal være mødre ikke forandret sig. Nu skal kvinden både kunne have en karriere, være en god partner for sin mand, realisere sig selv OG være mor på samme tid. Trods kvindens mange roller i nyere tid, er fortællingen stadig, at moderrollen er kvindens vigtigste rolle i livet. Alle kvinder forventes at have et ønske om at blive mødre før eller siden. 

Fordi denne fortælling er så stærk i vores samfund og har været det sikkert i tusindvis af år, kan det være yderst svært for den enkelte kvinde at vælge moderskabet fra. Bare det at overveje det kan føles næsten forbudt eller tabu.  Så når en kvinde vælger moderskabet til, kan det diskuteres hvor meget dette er et egentligt frit valg eller om forventningen er så stor udefra, at den enkelte kvinde internaliserer dette valg og gør det til hendes eget valg. 

Alle forventer at moderskabet er en kvindes største ønske og tilfredsstillelse. Der er meget få fortællinger om kvinder, der er ulykkelige i moderskabet eller har det svært, måske endda fortryder. Som psykologer ved vi er der findes mange, men det er tabu at tale om de negative sider af moderskabet. 

Hvilke udfordringer oplever kvinder uden børn?

At være udenfor

På grund af samfundets normer og pronatalism betyder det at mange kvinder uden børn forkerte, skamfulde, udenfor, alene, overset og usikre. De har svært ved at indgå i fællesskaber der handler om børn og kan opleve at blive direkte ekskluderede fra visse sammenhænge. De bliver overset i samtaler i sociale sammenhænge på arbejdspladsen, med venner og familie, som omhandler forældreskabet, børn, fødsler, graviditeter og børns fødselsdage. 

Når vennekredsen og veninderne begynder at få børn kan dette opleves som et stort tab og en sorg over at blive ‘efterladt’. Veninderne har ikke længere tid at ses og samtaleemnerne handler om børn og det at være forældre. Her kan forkerthedsfølelsen blive meget stærk og for nogle kvinder kan det blive til et desperat ønske om at få børn, for at kunne passe ind og være ‘normal’. 

At blive overset

Deres behov bliver ofte overset når forældres behov tilgodeses: barsel, børnepenge, institutioner og skoler, barns sygedage og så videre. Ofte forventer forældre at der tages hensyn til hvor hårdt det er at have børn. På arbejdspladsen forventes det at dem uden børn arbejder længere. I familierne betyder det at kvinder uden børn forventes at passe syge eller ældre familiemedlemmer, for de har jo tiden til det. Dem uden børn bliver forfordelt eller glemt, fordi forældrene prioriterer tid sammen med børnebørn/deres voksne børn der har børn, fremfor dem, der ikke har børn. 

Ældre kvinder uden børn kan i højere grad end kvinder med børn opleve at være uden en rolle eller være usynlige i samfundets øjne. Den eneste betegnelse for en ældre kvinde er ‘bedstemor’. 

Under pres

Der er ofte pres fra familien, partneren eller andre, som ikke kan forstå at hun ikke vil være mor. Det kan være upassende, fordømmende, sårende og ubehagelige kommentarer omkring hendes valg eller tvivl. ‘Du vil fortryde det’, ’Hvem skal passe dig når du bliver gammel’, ‘Du vil aldrig opleve rigtig kærlighed’, ‘Du er ikke en rigtig kvinde’, ‘Du er egoistisk’.

Tab af en drøm

Drømmen om at få børn og blive mor har for mange kvinders vedkomne været der så længe de kan huske. At bevidst vælge moderskabet fra kan være en stor sorg og kan udløse en identitetskrise. Det kan også være en sorg at give slip på håbet og drømmen om, at et barn kunne løse nogle udfordringer i kvindens liv: Barnet kunne reparere ægteskabet, give fokus i livet, give mening og kærlighed, bringe familiemedlemmer tættere på eller et håb om at hele noget fra kvindens egen barndom. 

Opsummering og overvejelser

Det vurderes at ca. halvdelen af alle børn er et resultat af et ‘uheld’ og de fleste par, der bliver skilt bliver der når barnet er under 3 år. At få et barn er både stressende og hårdt for parforholdet. Barnet lider under de voksnes belastninger og derfor burde beslutningen om at få et barn tages meget alvorligt og ikke være en selvfølge. 

Kvinder der ikke har børn har ofte haft store overvejelser eller udfordringer på vejen dertil. Det er et anderledes liv end flertallets, men et liv der byder på både mening og sorger – ligesom et liv med egne børn. Alle valg og veje i livet  kan rumme både fortrydelser og glæder.

Forskningen tyder på at der ikke som sådan findes et ‘moderinstinkt’ eller et ‘biologisk ur’, så det er op til den enkelte kvinde at gøre op med sig selv hvilket liv hun ønsker. Det mest kærlige man som kvinde kan gøre overfor sig selv og et eventuelt barn er, at blive mere bevidst om de følelser, der motiverer valg. Hvis en kvinde er i tvivl eller er ambivalent i forhold til om hun ønsker at være mor, skal denne tvivl undersøges og ikke forkastes eller dysses ned. 

Et liv med børn er ingen garanti for at man oplever mere kærlighed, mening, samhørighed eller at nogen vil passe en når man bliver gammel (denne ide er i øvrigt et udtryk for ageism). Hvis man som kvinde ikke har sine egne børn, er der mange andre måder at drage omsorg på og efterlade et positivt eftermæle.

Ressourcer:

Populationbalance

New Legacy Radio

We are childfree

The overpopulation podcast

Women without kids podcast

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *