Barndommens udviklingsfaser

Udviklingspsykologien har set på menneskets udvikling gennem barndommen og inddelt den i forskellige faser. I de faser lærer barnet nye mestringsstrategier, der hjælper barnet til at udvikle sig. Det ene trin fører til det næste i udviklingen.

Tema 0-18 måneder:

Tillid/mistillid

Fokus er på moderens kærlighed og berøring af barnet. Vi lærer at stole på verden eller hvis vores basale behov ikke dækkes, lærer vi at have mistillid til verden og vi får en følelse af ikke at være noget værd.

Tema 18 måneder-3 år:

Uafhængighed/skam.

Vi lærer at gøre ting selv og får selvtillid. Vi føler cartier replica en følelse af kontrol og forskel på rigtigt og forkert. Det er også her vi lærer at sætte grænser og sige nej. Hvis forældrene ikke er støttende oplever vi skam og tvivl på os selv.

Tema 3-5 år:

Initiativ/skyldfølelse Vi begynder at kopiere de voksne og leger med at forestille os virkelige situationer. Barnet har ofte mange spørgsmål og er ved at finde sin rolle i familien. Hvis barnet ikke støttes, kan det føle skyld over sine drifter og ønsker. Tema 5-12 år: handlekraft/mindreværd Kompetence, færdigheder og nye evner udvikles.

Vi opnår ny viden og skal samarbejde med andre. Barnet gør op med forældre og begynder at bruge mere tid sammen med andre. Usikkerhed og mindreværd kan optræde her. Konkurrence og utryghed i grupper.

Tema 12-18 år:

Identitet/rolle forvirring

Livet er mere komplekst og vi udvikler en personlig identitet i en social verden. Vi tager mere afstand fra familie og identificerer os mere med jævnaldrene. Forskellige roller prøves af. Vi har tendens til at idealisere og filosofere for at kompensere for vores manglende erfaring i livet. I værste fald føler vi os forvirrede, retningsløse og uden selv-disciplin.

Tema 18 år-ældre:

Intimitet/isolation Fokus er på etablering af karriere, af familie og finde et mål med livet. Ikke dækkede behov fra andre stadier dukker op. Følelse af at være fanget, følelsesmæssig umoden.

Udvikling er forskellig fra menneske til menneske og kan ikke stilles helt perfekt op. Men generelt vil udviklingen og udviklingsfaserne blive udfordret og til tider hæmmet i barndommen, hvis vi kommer fra en familie med problemer. Eller hvis vi har oplevet traumer, mobning, skilsmisse, vold osv.

I psykoterapi er det muligt at gå ind og reparere hjernen og psyken, så hullerne i udviklingen fra din barndom bliver helet. Dette kan sammenlignes med en modningsprocess, der finder sted som voksen, men som handler om færdigheder fra barndommen.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *