Vi har alle ’negative’ sider eller sider af os selv, som vi ikke er stolte af. Det kan være vores selvretfærdighed, misundelse eller vrede. Vi vil helst ikke have, at andre skal se disse sider af os. Men ofte kan de alligevel, da disse sider er svære at skjule, især for vores nærmeste. Igennem barndommen lærer vi acceptabel og ikke acceptabel adfærd og opførsel, når vi skal begå os i verden. Vores forældre og samfundet opstiller mere eller mindre tydelige og udtrykte idealer og forventninger, som vi skal leve op til for at få kærlighed og omsorg. Hvis vi ikke opfører os bestemt måde, bliver vi skældt ud eller bliver afvist, hvilket er meget farligt for et barn. Vi må ikke være for vilde, krævende eller besværlige. Drenge lærer at de skal være stærke og piger at de skal være omsorgsfulde. Vi lærer at vrede og sorg ikke er ok. I nogle familier er alle følelser forbudte. På en måde lærer vi gennem vores opvækst, at visse aspekter af vores sande jeg og sande følelser ikke er ok, de er forbudte og til tider ligefrem forkastelige. Fordi vi som børn er afhængige af de voksnes kærlighed, lærer vi at undertrykke disse sider af os selv. Vi stiller en facade op så vi ikke viser hvad vi i virkeligheden føler. Dette kaldes også det ’falske jeg’ og de undertrykte sider kaldes ’skyggen’. De er stadig en del af os, men de lever i det usynlige. Som voksne er disse sider skjult ikke kun for andre, men også for os selv og er en del af vores personlighedsstruktur. De kommer ofte kun til udtryk i projektioner, som er de tanker og domme vi har om andre. Og de kommer til udtryk i vores drømme. Her kan vi gøre de forbudte ting. Vi drømmer om at slå vores chef eller svigermor. Skyggen kan også komme til udtryk i de domme vi har på os selv.

Vi kritiserer os selv for at være dovne, dumme og grimme, fordi vi oplever disse kvaliteter som forbudte og forbundet med afvisning eller eksklusion. Hvis vi ikke lærer vores skygge at kende, vil vi forblive fordømmende overfor os selv og andre. Vi vil hade mennesker, som repræsenterer der forbudte og vi vil lede efter fjender. Vi vil forsøge livet igennem at være ’gode’ og gøre det ’rigtige’ også selvom det til tider skader os selv. Dette kan være på arbejdspladsen, hvor vi ikke kan sige nej til arbejdsopgaver fordi vi er bange for at virke ’svage’ eller ’dovne’ og tror dette vil føre til en fyreseddel. Hvis vi vil gøre op med vores skygge, skal vi starte med at se på, hvilke menneskelige kvaliteter vi fordømmer og finder forbudte.

Dernæst skal vi lære at se og acceptere disse kvaliteter som sider af os selv. På denne måde bliver vi mere rummelige overfor os selv og derved også overfor andre. Vi kommer mere i balance med os selv, fordi vi ikke hele tiden skal bruge ressourcer på at kæmpe imod vores dybeste følelser og karaktertræk. Når vi kan acceptere hele vores skygge og alle sider af os selv, kan vi være ærlige overfor os selv og andre, og tage ansvar for vores liv. Dette giver også mere overskud og energi